HEM    TJÄNSTER    VÅRA VÄRDERINGAR    VÅRA KUNDER    OM AROMA    KONTAKT    FÖRETAGSKUNDER
Du befinner dig här: startsida > våra värderingar

Våra värderingar

Aroma Designs värderingar speglas i mötet med dig som kund.

Professionalism
Med vänlighet och kompetens möter Aroma Design dig som kund. Vi lyssnar på dina unika behov och önskemål. Vi agerar med en hög integritet kring din person och iakttar tystnadsplikt kring känslig information. Vi tar ansvar för våra handlingar.

Ömsesidig respekt
Vårt agerande grundas på etik och förtroende. Vi respekterar den enskilde individen, samt värdesätter mångfald och öppenhet.

Engagemang
Vi satsar helhjärtat för att hjälpa dig att nå dina mål. Målet är att skapa ett mervärde för dig och att överträffa dina förväntningar.

Kontinuitet
Aroma Design utvecklas steg för steg för att möta framtiden och de nya behov som skapas hos dig som kund. Med ett starkt och långsiktigt engagemang genomför vi vad vi lovar. Vi följer alltid upp och lär av våra erfarenheter.

Ansvar & Miljöpolicy
Vi vill att vår verksamhet bidrar till ökat välmående och utveckling. Våra samarbetspartners finns ej inom vapenindustrin, tobaksindustrin eller annan oetisk verksamhet. Aroma Design arbetar med målsättningen att bistå våra kunder i att nå sina långsiktiga mål. Aroma Designs verksamhet bedrivs så resurseffektivt som möjligt, och i alla beslut finns miljöaspekten med som en naturlig del av beslutsunderlaget. Hållbarhetstänkande och ett grönt seende i att återanvända det man kan, att vara resurssmart och effektivisera exempelvis sådant som elanvändning är därför naturliga inslag i vår verksamhet.


Varmt välkommen att kontakta Aroma Design för en vidare dialog kring hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
Vi hjälper dig med
Sköna rum Ute & Inne
Heminredning
Homestyling
Maximera försäljningspriset
Events

Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design  |  0708 - 341 491  |  kontakt@aromadesign.se
© Aroma Consulting of Sweden - Business Development & Design. All rights reserved. Alla rättigheter förbehålls.